Image 3

Bảo vệ cá nhân

 

 

Đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp cho các gia đình yếu nhân sẽ cung cấp các dịch vụ an ninh chất lượng cao cho bất kỳ yếu nhân và gia định yếu nhân nào tại Việt Nam.

An ninh cá nhân và riêng tư phải là 24/24. Các yếu nhân phải có vệ sĩ đi kèm 24/7.

Loại hình dịch vụ này phù hợp với các cán bộ công chức hoặc cá nhân.

Nhân viên an ninh của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu bất cứ nơi nào ở Hà Nội, cho các sự kiện cụ thể tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm nào.

Nhân viên an ninh của chúng tôi được đào tạo theo tiêu chuẩn của Israel.

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia bảo mật tốt nhất với các kỹ năng có giá trị: chống phục kích, an ninh cá nhân, cấp cứu, v.v.

Cách tiếp cận riêng biệt duy nhất cho từng khách hàng và yêu cầu của họ.

Xem xét tất cả các khả năng và mong muốn của khách hàng.

Đảm bảo tính bảo mật.

Bảo đảm các dịch vụ an ninh chất lượng cao