Image 3

Bảo vệ sự kiện

Công ty cung cấp các dịch vụ bảo vệ sự kiện. Trong suốt sự kiện, công ty cung cấp dịch vụ đưa khách, đi bộ và đi xe máy, theo yêu cầu an toàn của khách hàng và phối hợp với nhà tổ chức sự kiện.

Các sự kiện có thể được định nghĩa là các chương trình, lễ hội, các sự kiện văn hoá, các cuộc meeting và các hội nghị.