Image 3

DỊCH VỤ

Bảo vệ Đại sứ quán

Công ty có một bộ phận bao gồm các đội khác nhau chuyên về bảo vệ các Đại sứ quán khác nhau. Mỗi đội sẽ có một nhóm trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn và đào tạo và thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực này.

Bảo vệ cơ sở

Công ty có một bộ phận bao gồm các đội khác nhau chuyên về bảo vệ các cơ sở khác nhau. Mỗi đội sẽ có một nhóm trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn và đào tạo và thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực này.

Bảo vệ cá nhân

Đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp cho các gia đình yếu nhân sẽ cung cấp các dịch vụ an ninh chất lượng cao cho bất kỳ yếu nhân và gia định yếu nhân nào tại Việt Nam.

Bảo vệ sự kiện

Công ty cung cấp các dịch vụ bảo vệ sự kiện. Trong suốt sự kiện, công ty cung cấp dịch vụ đưa khách, đi bộ và đi xe máy, theo yêu cầu an toàn của khách hàng và phối hợp với nhà tổ chức sự kiện.

Chuyển tiền

Dịch vụ bảo vệ chuyển tiền an toàn dành cho các đối tác doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân.